Vacature: Ledenadministratie (vrijwillig)

Taken
– In- en uitschrijven van leden, o.a. in Sportlink;
– Regelmatig contact met bestuur, feedback op ontwikkelingen;
– Eventuele wijzigingen in gegevens opvragen, controleren en vernieuwen;
– Leden attenderen op het halen van het spelregelbewijs;
– Rugnummers: overzicht bijhouden en nummers uitgeven;
– Leentenues: overzicht bijhouden;
– Aansluiten bij de Algemene Leden Vergadering (2x per jaar).

Volledige omschrijving vacature Ledenadministratie

 

Vacature: Wedstrijdsecretaris(sen) (vrijwillig)

Taken
– Teams inschrijven voor competities;
– Verantwoordelijk voor het 2x per jaar maken van de wedstrijdplanning;
– Verantwoordelijk voor het goede verloop van de thuiswedstrijden;
– Zorgen dat de wedstrijdplanning in een overzichtelijk schema komt;
– Contact met de Eemland competitie en de NBB over wedstrijden;
– Leden indelen om andere wedstrijden te begeleiden zgn “Taakjesrooster”;
– Contact met trainers/coaches over wijzigingen/verzoeken;
– Contact met wedstrijdsecretariaat van andere verenigingen;
– Regelt de opleiding van scheidsrechters.

Volledige omschrijving vacature Wedstrijdsecretaris(sen) (vrijwillig)

 

Vacature: Voorzitter (vrijwillig)

Taken
– Je leidt de vereniging.
– Je stelt samen met de andere bestuursleden het beleid op en voert dit uit.
– Je vertegenwoordigt de vereniging naar buiten (boegbeeld).
– Je zit bestuurs- en ledenvergadering(en) voor.
– Je coördineert de verschillende bestuurstaken.
– Je houdt toezicht op en informeert naar bestuurstaken.
– Je onderhoudt contacten met gemeente en andere verenigingen.
– Je houdt toezicht en neemt verantwoordelijkheid voor een juiste uitvoering van
statuten, huishoudelijk reglement en aangegane en te sluiten contracten.
– Je volgt ontwikkelingen in de samenleving en stemt deze zo nodig af op de
organisatie van de vereniging.
– Je lost samen met het bestuur problemen op, zowel binnen de vereniging als naar
buiten toe.

Volledige omschrijving vacature Voorzitter

 

Geïnteresseerd of heb je vragen? Mail/WhatsApp: kai@greengiants.nl / +31637420727