Het wedstrijd overzicht 2019 -2020 vind je hier -> Wedstrijdschema1920.2.2

Ook de planning van alle taakjes voor het  seizoen 2019-2020  vind je straks hier.

Heb je een taakje overgenomen

Geef dit zelf door via: penningmeester@greengiants.nl Geef aan welke wedstrijd je overgenomen hebt en wie er niet is op komen dagen. De penningmeester regelt dan de financiën met jou. Je bent hier zelf verantwoordelijk voor. 

Ieder lid is zelf verantwoordelijk voor het ruilen met een clubgenoot wanneer hij of zij niet kan. Bij het niet verschijnen bij een uit te voeren taak volgt een boete van € 10,- . Het clublid wat op dat moment de taak uit noodzaak overneemt krijgt hiervoor € 5,-.

Boetes dienen z.s.m betaald te worden door het bedrag te storten op het rekeningnummer van de vereniging ( NL13RABO0137255209 ). Aan het einde van het seizoen wordt de balans opgemaakt en eventueel boetes uitbetaald.