In de afgelopen week is er nogal veel besproken in de actualiteit m.b.t. tot scheidsrechters in de amateursport en vrijwilligers. Het bestuur van de Green Giants realiseert zich maar al te goed dat zonder vrijwilligers we niet zouden kunnen bestaan. Daarom gaan we de komende tijd aandacht besteden aan ons gedrag op en rond het veld, zowel op trainingen als in de wedstrijden. We kennen allemaal de Gedragscode spelers en coaches en we verwachten van al onze leden dat die zich hier aan houden.