let opNog even een bericht om iedereen eraan te herinneren vanavond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering bij te wonen. De bijeenkomst vindt plaats in het Binnenhuys (de Meent) vanaf 19:30.
Graag willen wij benadrukken, dat het belangrijk is deze vergadering bij te wonen, aangezien het bestuur hierin plannen en beslissingen voor de club bekendmaakt.

Door middel van een stemming kunnen plannen ook daadwerkelijk uitgevoerd worden. Bent u verhinderd, dan kunt u via een volmacht een ander lid voor u laten meestemmen. Ieder lid mag één volmacht gebruiken.

Agenda Algemene Ledenvergadering 2013

 1. Opening
 2. Vaststellen notulen vorige vergadering
 3. Vaststellen agenda

  Organisatorische zaken

 

 1. Benoeming evenementencomissie. Organisatie van evenementen komt de binding van de club ten goede.
 2. Benoeming technische commissie.
 3. Benoeming nieuwe penningmeester Dennis Groen en kascommissie

Basketbalzaken

 1. Verplichte scheidsrechterscursus voor alle leden vanaf de U16. Deze scheidsrechtercursus in twee keer plaatsvinden in het tweede deel van seizoen 2013-2014
 2. Verplicht tafelen voor ouders/verzorgers U14 en jonger bij eigen wedstrijden. Er zal een tafelcursus van één bijeenkomst worden georganiseerd door de vereniging.
 3. Het bestuur onderzoekt de mogelijkheid ouders/verzorgers in te zetten als trainer/coach voor jeugdteams; hiervoor wordt een korte trainersstage georganiseerd, zodat ouders/verzorgers tijdens wedstrijden als coach kunnen fungeren.
 4. Rayonontwikkeling; in de komende maanden onderzoekt het bestuur de realisatie voor het spelen op rayonniveau voor Heren 1. Wanneer aan de randvoorwaarden (zaal, scheidsrechters, spelers/trainer, materiaal) wordt voldaan, volgt op 1 april het definitieve besluit.

Financiële zaken

 1. Goedkeuren jaarrekening 2012-2013 en vaststellen begroting 2013-2014
 2. Verhoging van de contributie; Green Giants heeft zich ten doel gesteld te willen groeien en een rayonteam in te zetten. Hiervoor is geld nodig. De contributie wordt daarom in een aantal fases verhoogd. Een gedeelte hiervan is om de stijgende kosten te kunnen betalen en een gedeelte voor de ontwikkeling van de club.
 3. Opzegdatum van 1 juni wordt opgesplitst in twee delen voor elk seizoensdeel. Data worden nu 1 november en 1 juni. Zeg je te laat op, ben je contributie voor de helft van een seizoen verschuldigd.
 4. Afrekening van contributie gaat in pricipe via automatische incasso plaatsvinden, tenzij door een lid nadrukkelijk bezwaar hiertegen wordt aangetekend. Betaling vindt plaats in één keer het volledige bedrag of in negen termijnen (sep, okt, nov dec, jan, feb, mrt, apr, mei).

Overige zaken

 1. Rondvraag
 2. Sluiting