Contributie

Contributieoverzicht 2015-2016

De contributie voor een heel speeljaar is als volgt vastgesteld:

Geboortejaar

Contributie

U12

2004-2005

€190,-

U14

2002-2003

€200,-

U16

2000-2001

€220,-

U18

1998-1999

€230,-

U20

1996-1997

€245,-

Dames/Senioren

1992-en eerder

€255,-

Recreanten

€195,-

Bijdrage Rayon (H1)

€55,-

Voor nieuwe leden geld een eenmalige bijdrage in de inschrijfkosten van € 7,50

Zoals besloten in de Algemene ledenvergadering van 23 oktober 2013 is het verplicht een automatisch machtiging voor de betaling van de contributie af te geven. Dit betekent dat de contributie in 1 of 4 maandelijkse termijnen zal worden afgeschreven van je rekening.

Het machtigingsformulier vind je hier:  Machtigingsformulier

Het rekeningnummer is: NL13RABO0137255209 t.n.v. Basketballvereniging Green Giants Leusden.