Contributieoverzicht 2017-2018

De contributie voor een heel speeljaar is als volgt vastgesteld:

Contributie

U12/U10

€200,-

U14

€210,-

U16

€230,-

U18

€230,-

U22

€255,-

Dames/Senioren

€265,-

Recreanten

€195,-

Voor nieuwe leden geld een eenmalige bijdrage in de inschrijfkosten van € 7,50

Zoals besloten in de Algemene ledenvergadering van juli 2019 is het verplicht een automatisch machtiging voor de betaling van de contributie af te geven.

Het machtigingsformulier vind je hier: Machtigingsformulier 2.0

Het rekeningnummer is: NL13RABO0137255209 t.n.v. Basketballvereniging Green Giants Leusden.