Contributieoverzicht

De contributie voor seizoen 2019-2020 is als volgt vastgesteld:

U10

€220,-

U12

€220,-

U14

€231,-

U16

€253,-

U18

€253,-

U20

€281,-

Senioren

€292,-

Recreanten Heren

€195,-

Recreanten Dames €150,-

Zoals besloten in de Algemene ledenvergadering van juli 2019 is het verplicht een automatisch machtiging voor de betaling van de contributie af te geven.