Contributieoverzicht 2017-2018

De contributie voor een heel speeljaar is als volgt vastgesteld:

Contributie

U12/U10

€200,-

U14

€210,-

U16

€230,-

U18

€230,-

U22

€255,-

Dames/Senioren

€265,-

Recreanten

€195,-

Voor nieuwe leden geld een eenmalige bijdrage in de inschrijfkosten van € 7,50

Zoals besloten in de Algemene ledenvergadering van 23 oktober 2013 is het verplicht een automatisch machtiging voor de betaling van de contributie af te geven. Dit betekent dat de contributie in 1 of 4 maandelijkse termijnen zal worden afgeschreven van je rekening.

Het machtigingsformulier vind je hier: Machtigingsformulier 2.0

Het rekeningnummer is: NL13RABO0137255209 t.n.v. Basketballvereniging Green Giants Leusden.