Contributieoverzicht

De contributie voor seizoen 2020-2021 is als volgt vastgesteld:

U10

€227,-

U12

€227,-

U14

€238,-

U16

€260,-

U18

€260,-

Senioren

€300,-

Recreanten Heren

€200,-

Recreanten Dames €200,-

Zoals besloten in de Algemene ledenvergadering van juli 2019 is het verplicht een machtiging voor een automatische incasso van de contributie af te geven.