De wedstrijd schema’s van de u14 en hoger zijn te vinden in de NBB app en ook op basketball.nl

De wijdstrijd schema’s voor de u10 en u12 zijn te vinden op de site van de eemland competitie: https://eemlandjeugd.jouwweb.nl/competitieschema

De planning van alle taakjes voor het  seizoen 2020-2021  vind je hier. Zorg dat je er op tijd bent!

Heb je een taakje overgenomen

Geef dit zelf door via: penningmeester@greengiants.nl Geef aan welke wedstrijd je overgenomen hebt en wie er niet is op komen dagen. De penningmeester regelt dan de financiën met jou. Je bent hier zelf verantwoordelijk voor. 

Ieder lid is zelf verantwoordelijk voor het ruilen met een clubgenoot wanneer hij of zij niet kan. Bij het niet verschijnen bij een uit te voeren taak volgt een boete van € 10,- . Het clublid wat op dat moment de taak uit noodzaak overneemt krijgt hiervoor € 5,-.

Boetes dienen z.s.m betaald te worden door het bedrag te storten op het rekeningnummer van de vereniging ( NL13RABO0137255209 ). Aan het einde van het seizoen wordt de balans opgemaakt en eventueel boetes uitbetaald.