Vacature: Voorzitter (vrijwillig)

Basketballvereniging Green Giants Leusden is op zoek naar een enthousiaste voorzitter die
binnen en buiten het gezicht is van de vereniging en in staat is samen met de secretaris en
de penningmeester de vereniging naar een hoger plan te tillen. Je beschikt over goede
communicatieve en sociale vaardigheden. Je bent een flexibel persoon met oog voor wat er
speelt bij de leden.
De voorzitter van de vereniging bestuurt samen met de andere bestuursleden de vereniging.
Binnen het bestuur werken we op een gelijkwaardige, open en plezierige wijze samen. Je
vergadert maandelijks over hoe de vereniging ervoor staat, wat voor knelpunten er zijn en
of er actie ondernomen moet worden. Belangrijke vergaderingen zoals de ALV (Algemene
Ledenvergadering) begeleid je voor soepel verloop. Als voorzitter is het belangrijk je
contacten te onderhouden. Het is goed om andere verenigingen, de Nederlands Basketball
Bond en collega’s en leden in het oog te houden en het gesprek met ze op te zoeken.
Daarnaast is er regelmatig contact met de gemeente over zaalhuur, indeling van de zalen en
andere zaken die te maken hebben met het gebruik van de gemeentelijke faciliteiten.

Taken samengevat

 • Je leidt de vereniging.
 • Je stelt samen met de andere bestuursleden het beleid op en voert dit uit.
 • Je vertegenwoordigt de vereniging naar buiten (boegbeeld).
 • Je zit bestuurs- en ledenvergadering(en) voor.
 • Je coördineert de verschillende bestuurstaken.
 • Je houdt toezicht op en informeert naar bestuurstaken.
 • Je onderhoudt contacten met gemeente en andere verenigingen.
 • Je houdt toezicht en neemt verantwoordelijkheid voor een juiste uitvoering van
  statuten, huishoudelijk reglement en aangegane en te sluiten contracten.
 • Je volgt ontwikkelingen in de samenleving en stemt deze zo nodig af op de
  organisatie van de vereniging.

Je lost samen met het bestuur problemen op, zowel binnen de vereniging als naar buiten toe.
Geïnteresseerd of heb je vragen? Mail/WhatsApp: inge@greengiants.nl

Let op: Deze functie mag ook door meerdere personen ingevuld worden, die taken in
samenwerking met de andere bestuursleden kunnen oppakken; eventueel tijdelijk of op een
andere, voor jou passende manier. Takenpakket in overleg.