Green Giants heeft een aantal regels op een rij gezet waaraan – zowel leden, trainers/coaches en teamcoördinatoren als ook ouders en bezoekers – zich dienen te houden om het basketbal in het algemeen en de vereniging Green Giants in het bijzonder de juiste uitstraling te laten behouden; daarnaast draagt het bij aan de veiligheid binnen de vereniging.
 
 
Naast de gedragsregels is er een aannamebeleid opgesteld. Vrijwilligers vormen het hart van onze vereniging; zonder hen kan de vereniging echt niet bestaan en kunnen we niet genieten van trainingen en wedstrijden. Green Giants vindt het uitermate belangrijk dat leden onbezorgd kunnen sporten in een veilig sportklimaat en bij de trainers en begeleiders in veilige handen zijn. Daarom hebben we het aannamebeleid voor nieuwe vrijwilligers opgesteld.
 
Deze gedragsregels en het aannamebeleid zijn vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering op 18 november 2020.  
De gedragsregels zijn opgenomen op de website van de Green Giants. Met enige regelmaat wordt aandacht gevraagd voor de gedragsregels in de Nieuwsbrief. Na vaststelling is het document Gedragsregels en aannamebeleid naar alle leden gestuurd. Nieuwe leden worden bij inschrijving ook geattendeerd op de gedragsregels binnen de vereniging. We kunnen en moeten elkaar aanspreken op het (niet) naleven van de gedragsregels. Het is een levend document dat minimaal eens per twee jaar geëvalueerd wordt.