Contributieoverzicht

De contributie voor seizoen 2021-2022 is als volgt vastgesteld:

U10                                    €230,-

U12                                    €230,-

U14                                    €241,-

U16                                    €263,-

U18                                    €263,-

U20                                    €284,-

Heren                                €304,-

Recreanten Heren      €203,-

Recreanten Dames     €203,-

Zoals besloten in de Algemene ledenvergadering van juli 2019 is het verplicht een machtiging voor een automatische incasso van de contributie af te geven.