Contributieoverzicht

De contributie voor seizoen 2022-2023 is als volgt vastgesteld:

U10                                    €237,-

U12                                    €237,-

U14                                    €248,-

U16                                    €271,-

U18                                    €271,-

U20                                    €293,-

Heren                                €313,-

Recreanten Heren      €209,-

Recreanten Dames     €209,-

Zoals besloten in de Algemene ledenvergadering van juli 2019 is het verplicht een machtiging voor een automatische incasso van de contributie af te geven.